winner2023

בואו להיות שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
להתמודדות עם שינויי האקלים והגברת הביטחון התזונתי

בשנה השישית בה התקיימה התחרות המקדמת יזמות מדעית וטכנולוגית!
לאירוע הגמר הגיעו שמונה קבוצות מבתי הספר: חטיבת הנדסאים הרצליה, אמית המר רחובות בשיתוף פעולה עם החווה החקלאית ברחובות, בית הספר המקיף ע"ש דוד טוביהו, מקווה ישראל הדתי ע"ש רמב"ם מיימוניד ותיכון שער הנגב. התלמידות והתלמידים בכיתות ז' עד יא' הציגו פתרונות פורצי דרך באתגרים בתחום החקלאות, הסביבה והמזון. הפרויקטים הזוכים הם: סוכך חכם להגנה על מטעים מפגיעת קרינת UV CORN, מקלטרת חכמה שיודעת לברור בין גידולים לבין עשבים ומערכת להגנה מפני פולשים לשטחים חקלאיים.
ההרשמה לתחרות 2024 בעיצומה!
Slide

מי רשאים להשתתף?

תלמידי חטיבות הביניים/תיכונים בגילאי 13-18.
ההשתתפות היא בית ספרית, 5-1 תלמידים בקבוצה.

מה צריך לעשות?

לחשוב על פתרון יישומי לבעיה חקלאית באמצעות טכנולוגיה או פיתוח מסוים, להציג מצגת המתארת את הפתרון או היישום ולהמחיש אותו בדגם פיסי.

פרסים

פרסים וקטגוריות

התלמידים יתחרו בשתי קטגוריות גיל:
תלמידי תיכון (י'-י"ב)
תלמידי חט"ב (ז'-ט')
פרסים כספיים או אחרים יוענקו לבתי הספר של הקבוצות הזוכות מכל קטגוריית גיל.

ועדת השיפוט של התחרות רשאית להחליט כי אין די הצעות שעומדות בקריטריונים שנקבעו וראויות לזכות בפרס. מובהר כי אין מכון וולקני מתחייב לסוג או גובה הפרסים.

Slide

נושאים לדוגמא:

  1. טכנולוגיות להגברת הבטיחות במזון
  2. חסכון במים ושימוש במים מושבים
  3. טכנולוגיות ידידותיות להתמודדות עם מזיקים ומחלות והפחתת השימוש בחומרי הדברה
  4. אסטרטגיות וטכנולוגיות לחיסכון בידיים עובדות
  5. שימוש ב-DataBase ככלי עזר לחקלאי
  6. שימוש בטכנולוגיות של חישה מרחוק לשיפור ממשקי השקיה, דישון ואיתור מחלות
  7. מחזור פסולות בחקלאות לטובת תועלת משקית
  8. רווחת ושיפור איכות החיים של חיות המשק
  9. פתרונות לבעיות חקלאיות על רקע משבר האקלים
לוחות זמנים

אז מה הלו"ז?

התנאי המקדים בשלב הגשת המיזם להשתתפות בתחרות הוא מילוי טופס רישום להשתתפות ואישור תקנון התחרות, החתום ע"י מנהל בית הספר.

14.03.2024

תודה לכל הנרשמים עד כה. בשל המצב אנחנו מאריכים את המועד האחרון להרשמה

הרשמה לתחרות
בצרוף שם הנושא הנבחר

11.04.2024

שלב א'
מועד הגשת מצגת

הגשת מצגת לצוות במייל
noshemvolcani@gmail com

30.04.2024

הודעות על מעבר
לשלב הבא של התחרות

05.2023

שלב ב'
הגשת תמונות של הדגם או המוצר

22.05.2024


הגמר וההכרזה על מנצחים

לכל שאלה או בקשה נשמח לענות
noshem@volcani.agri.gov.il | 03-9683775
בהצלחה !