חטיבה עליונה

יישומים ביוטכנולוגיים,  אגרוטופ,  ביוחקר, אקוטופ

ביחידה לנוער שוחר מדע אנחנו מנחים עבודות חקר כיתתיות במעבדות הוראה מצוידות היטב ומתקני מחקר מתקדמים.

דוגמאות לנושאי המחקר – בהתאם לזמינות המנחים ובתאום עם המורים.

 • אפיון תסמינים וויראליים בדלועים
 • חקר מנגנון הפתוגניות של פטריות עובש הגורמות לריקבון בתוצרת חקלאית
 • אפיון עמידות צמחים לקוטלי עשבים
 • השפעת סוכרים על התפתחות ענפים צדדים בנבטי תפוחי אדמה ועל ביטוי הגן ל invertase
 • השפעת תנאי ומשך האיחסון על איכות פרי המנדרינה
 • הדברה ביולוגית של ריקבונות באחסון פירות וירקות באמצעות חיידקים אנדופיטים

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך האתר על ידי מורה הכיתה.

חטיבת ביניים

חקר לכיתות מצויינות בחטיבת הביניים

היחידה לנוער שוחר מדע במרכז החקלאי וולקני, מאפשרת לכיתות שלמות בחטיבת הביניים  לבצע מחקר, תוך קיום קשר הדוק עם חוקר או עם צוות חוקרים, להכיר את דרכי עבודתם, לרכוש מיומנויות חשיבה ומיומנויות אחרות הנדרשות בעבודה מחקרית - כל זאת מתוך התנסות עצמית.

הכיתה מחולקת לקבוצות עבודה כשבכל קבוצה 3-5 תלמידים. העבודות המחקריות, בנושאים הנמצאים בחזית המחקר החקלאי, מתבצעות במעבדות המחקר בהנחיית חוקרים של מרכז וולקני.

דוגמאות לנושאי המחקר – בהתאם לזמינות המנחים ובתאום עם המורים.

 • עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה
 • תנאים סביבתיים המשפיעים על נביטת זרעים
 • הדברה ביולוגית באחסון פרי הדר
 • מציאת חומר הדברה אופטימלי למחלה בצמחים
 • בחינת עיכוב לבלוב בתפוחי אדמה באחסון על ידי שמנים אתריים

הפנייה ליחידה לנוער שוחר מדע נעשית דרך האתר על ידי מורה הכיתה.