ימיעיון לתלמידים

ימי העיון "נתפרים" בהתאם לתחומי העניין של כיתתכם

ימי עיון לתלמידים ומורים הכוללים הרצאות מדעיות הניתנות על ידי חוקרי מינהל המחקר החקלאי. סיורים במעבדות, בחממות, בחלקות ניסוי בשדה ובמתקני בעלי חיים. התנסות מעשית במעבדות לימודיות.

מספר התכנית בגפ"ן 42408

שם התכנית: מכון וולקני - היחידה לנוער שוחר מדע

תת הסל
שינוי האקלים

תת הסל
מחוננים ומצטיינים

תת הסל
תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

חקלאות מדייקת
איכות המזון ובטיחותו
הדברה ביולוגית

חשיבותם של חרקים ומיקרואורגניזמים בחקלאות

מחלות צמחים
רובוטיקה בחקלאות
השבחת צמחים
הזנה, השבחה, טיפוח והתנהגות בעלי חיים
קרקע מים וסביבה
הנדסה חקלאית
ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית
טיפול בתוצרת חקלאית לאחר הקטיף
חקלאות עפ"י התורה

רישום ליום עיון

הזן שם בית ספר
הזן כיתה
הזן מגמה
הזן מספר תלמידים
הזן את מספר שעות הפעילות
Invalid Input

הזן שם פרטי
הזן מספר טלפון
הזן כתובת מייל
הזנה שגויה , הזן שוב את הספרות בבקשה